PORUKA PROGRAM KOORDINATORA

Uspjeh obrazovanja na polju dizajna, kao važnog dijela kreativne industrije mjeri se po tome kako se naši diplomci uklapaju u stvarni svijet i koliko se brzo i kreativno mogu adaptirati u svakodnevnom okruženju, koje se stalno mijenja. Naša misija je da obezbijedimo uslove i situacije gdje će se studenti angažirati u kritičkom rješavanju zadanih problema, i boljom kontekstualizacijom dizajnerskih problema, ali i dizajnerskih rješenja. Kao Program, težimo da obezijedimo studentima najbolje iskustvo učenja, katalizirajući konstruktivistički pristup, digitalne tehnologije i holistički pristup procesu učenja. Želimo pomoći našim studentima da postanu kreativni profesionalci, umjetnici, stvaraoci i da svojim kreacijama utiču na promjene u društvu.