Kenan Zekić, MA
Vanredni profesor
Šef Odsjeka umjetnosti
Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
+387 33 957 302
B F2.22
Dr. Meliha Teparić
Vanredni profesor
+387 33 957 316
B F2.7A
Dr. Fehim Hadžimuhamedović
Gostujući redovni profesor
A F1.12
Branko Vekić
Docent
+387 33 957 323
B F2.3A
Muhammed Yasir Göz, MA
Docent
+387 33 957 322
B F3.26
Abdulhamit Bolat, MA
Docent
+387 33 957 327
B F3.25
Emir Hambo, MA
Viši asistent
+387 33 957 327
B F3.25
Amer Mržljak
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Imrana Kapetanovic
Stručni saradnik
+387 33 957 308
B F2.26
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe