Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

GSİT bölümü disiplinler arası bir bölümdür. Esnek müfredatı ile grafik tasarım, film, TV ve yeni medya çalışmaları disiplinlerinden ders almayı mümkün kılar. Yapısı gereği bölüm öğrenciler farklı alanlardan dersler almasını ve bu şekilde bugünün profesyonel dünyasında çok yönlü olmalarını hedefler. 2004 yılında kurulan bölüm, kısa sürede uluslararası boyutta eğitim yaklaşımıyla, tasarım ve dijital medya alanında stüdyo temelli Pratik uygulamayla köprüler kurdu.

Bölümü bitiren öğrenciler, yüksek lisan programlarına GSİT alanında devam etmek imkânlarına sahiptir. GSİT ilerici bir çevre içinde öğrencilere azim ve yaratıcılıklarını üretime dönüştürebilecek bir eğitim vermektedir. Öğrenci kitlesi, grafik tasarımda, fotoğrafçılık, resim, kurulum, sanat icraatı alanlarında, video ve yeni medyada olan insanlardan oluşmaktadır.

GSİT’in amacı öğrencilere alanlarında derin bir estetik ve uygulama eğitimi verir. Ancak bizim çabalarımız bunun da ötesindedir. Amacımız, görsel sanatları, ses tasarımı, yeni medya üretimi ve GSİT müfredatın önemli temel taşları olan ögelerle görsel sanatları entegre etmektir. Böylece bölümde okuyan öğrencilerin, yaratıcı endüstride aktif olarak yer alacak şekilde yetişmeleri ve donanım sahibi olmaları mümkün olacaktır.

Hedefler

  • Öğrencileri pek çok stüdyo disiplininde öğrencileri araştırma ve uygulama yapma imkânı sağlamak;
  • Öğrenciler farklı malzeme, süreç ve teknikleri keşfetmelerini sağlamak;
  • Öğrencilerin becerileri ve yetenekleriyle doğru orantılı olarak vizyonlarını geliştirmek;
  • Geleneksel tasarım tekniklerin en yeni teknolojilerle entegre etmek;
  • Teori ve uygulama alanlarında, yaratıcı yenilikçi ve sorun çözen insanlar yetiştirmek.

İş imkânları

GSİT mezunları grafik tasarımcı, serbest meslek insanı, video/film editörü, film efektleri sanatçısı ve pazarlama/reklam ajansları, televizyon istasyonları, magazine ve gazetelerde, yayınevlerinde, perakendecilerde, internet yayımcılığında, post-yapım şirketlerinde, film prodüksiyon şirketlerinde, eğlence/müzik sanayiinde kariyer inşa etmeye hazır olarak mezun olurlar.